NEWSLETTER

News, novelties & inspiration: Subscribe to your free ROLF BENZ newsletter now.

Subscribe

RESOURCE OF THE FUTURE

Bij Rolf Benz is duurzaamheid geen kortstondige trend. Voor ons houdt dat in dat we vanuit de traditie aan morgen denken. De materiële, vormgevende en sociale aspecten die onze ondernemingscultuur sinds de oprichting bepalen, zijn verbonden met de zorg om de natuur. Onder het motto “Resource of the Future” kiezen wij voor een route waarop deze waarden in ons denken en handelen met elkaar worden geharmoniseerd en langdurig van elkaar profiteren.

BOUND BY TRADITION. DESIGNED FOR TOMORROW.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze waardecultuur. Wij streven naar de hoogste kwaliteit en een tijdloos design van onze producten. Want niets is duurzamer dan een lange levensduur. Deze waarde realiseren wij ook door de band met onze medewerkers en partners die vaak sinds vele generaties bestaat.

PREMIUM FURNITURE. SOPHISTICATED FABRICATION.

Hoogste kwaliteitseis betekent voor ons dat elke productiestap met passie wordt begeleid: vanaf het eerste designontwerp tot en met de laatste naaisteek. En met zorgvuldigheid: een zuinig verbruik van hernieuwbare grondstoffen en de kortste transportwegen behoren tot onze volledige productie.

UNLIMITED COMFORT. NATURAL SPIRIT.

De kwaliteitsbelofte “Made in Germany” staat dus niet alleen voor de bewuste keuze voor de productielocatie Duitsland en zijn kwaliteitsnormen, maar ook voor traditie, enthousiasme, loyaliteit en nauwgezetheid: tegenover onze klanten, medewerkers, partners en het milieu.

EMPOWERED BY NATURE. MADE FOR HUMANS.

Het resultaat zijn innovatieve zitmeubels die niet alleen het hoogste zitcomfort bieden, maar ook wat betreft gezondheid, milieubescherming en veiligheid voldoen aan de strengste criteria. Wij zijn er trots op dat onze collectie gestoffeerde meubels is gecertificeerd met de “Blaue Engel” en de “Golden M”.